A A A

Soluţionare litigiilor prin MEDIERE

07 Aprilie 2022 | 72

AVIZ

 

 

      STIMATI JUSTITIABILI,

      În contextul declarării în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 41/ 2022, a stării de urgenţă pentru perioada 1 martie 2022 - 30 aprilie 2022, Consiliul de Mediere vine să Vă ofere o soluţie alternativă de rezolvare a conflictelor, şi anume, apelarea la un MEDIATOR, care va asigura confidenţialitatea şi egalitatea părţilor în proces, precum şi flexibilitatea procesului de mediere.

     Motivarea părţilor pentru recurgerea la soluţionare litigiului prin MEDIERE:

  1. Părţile care recurg la MEDIERE sînt scutite de achitarea taxei de stat pentru confirmarea sau învestirea cu formulă executorie a tranzacţiei în condiţiile art. 33.
  2. În cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de MEDIERE, dar procesul de MEDIERe a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.
  3. Părţile care recurg la MEDIERE după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi:
  1. eşalonarea achitării taxei de stat;
  2. în cazul finalizării procesului de MEDIERE prin tranzacţia asupra tuturor pretenţiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de:

100% - pentru împăcarea în instanţa de fond;

75% - pentru împăcarea în instanţa de apel;

50% - pentru împăcarea în instanţa de recurs;

  1. în cazul finalizării procesului de MEDIERe cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce şi se restituie proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin împăcare.

      Accesaţi pagina web a Consiliului de mediere https://mediere.gov.md

      la rubrica Mediatori/Informaţia din Registrul de Stat al Mediatorilor.

        Sunaţi, informaţi-Vă si alegeţi mediatorul care Vă convine!

 

         CONSILIUL DE MEDIERE al RM.