A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Orhei, amplasată în orașul Orhei,  are în jurisdicția sa 75 localități indicate în anexa 2 la Legea nr.514 privind organizarea judecătorească.

La Judecătoria Orhei activează 8 judecători. Numărul angajaților Judecătoriei Orhei, cu excepția judecătorilor, constituie 35 persoane.

Clădirea principală a Judecătoriei Orhei este monument istoric  și de arhitectură din sec. al XX-lea și a beneficiat de reparație capitală având o suprafață de 424,2 m², dispunând de 2 blocuri și camera pentru minori participanți la proces, 22 spații de oficiu, și săli de ședințe.

Angajații Judecătoriei Orhei folosesc versiunea 5.1 a PIGD și toate ședințele de judecată se  înregistrează audio.

În instanță există un panou de informații utile pentru public și un panou electronic care reflectă lista ședințelor de judecată,  iar pe ușile birourilor sunt plăcuțe cu numele judecătorilor, secțiilor, specialiștilor și avertismentul, precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis.