A A A

REGIM SPECIAL de muncă - Judecătoria Orhei, sediul Rezina

19 Noiembrie 2020 | 82

”Cu privire  la  măsurile de organizare a activității Judecătoriei Orhei (sediul Rezina), în legătură cu cazurile de COVID -19 confirmate în cadrul instituției ”

 

În conformitate cu Hotărârea  Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.33 din 28 septembrie 2020, prin care s-a instituit starea de urgenţă în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 01 octombrie 2020, având în vedere că la data de 18 noiembrie 2020, în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Rezina) a fost confirmat   un caz de  COVID-19,-

 

O R D O N :

1.  Începând cu data de 19 noiembrie 2020, în cadrul Judecătoriei Orhei(sediul Rezina), se instituieun regim special de muncă.
2.  Personalul instanţe va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire, control şi combatere a infecţiei COVID-19:

     - Asigurarea respectării distanţei sociale pentru personal de 1 (unu) metru minim;

     - Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

     - Purtarea măştilor de protecţie;

     - Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate .

3.  Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliul.

4.  Se pune în sarcina administratorului monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Orhei, sediul Rezina.

5.  Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul  Judecătoriei  Orhei (sediul Rezina), începând cu data de 19 noiembrie  până la 28 noiembrie 2020 inclusiv, după cum urmează:

     - Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absența lor;

     - Cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu);

 - Cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local;

      - Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.

 6.  Pentru toate celelalte cauze, care nu se regăsesc la pct.5 al prezentului ordin, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanților la proces.

 7.  Accesul justiţiabililor în incinta sediul Rezina al Judecătoriei Orhei se va permite doar în baza citaţiei pentru ziua respectivă, şi cu respectarea normelor de igienă personală.

 8.   Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 19 noiembrie 2020 până la 28 noiembrie 2020 inclusiv, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

 9.   Prezentul ordin se publică pe portalul Judecătoriei Orhei.

 10. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa angajaţilor sub semnătură.

 11. Controlul prezentului ordin mi-l asum.

Preşedintele  Judecătoriei Orhei                                                                Veronica CUPCEA