A A A

REGIM SPECIAL DE MUNCĂ în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Teleneşti. Şoldăneşti).

01 Decembrie 2020 | 736

”Cu privire la organizarea activităţii Judecătoriei Orhei pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică ”

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.35 din 27 noiembrie 2020, prin care s-a instituit starea de urgenţă în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiei respiratorii cauzate de virusul COVID19 şi în vederea asigurării sănătăţii şi Securităţii în muncă în la nivelul angajaţilor Judecătoriei Orhei şi justiţiabililor,

- OR D O N :

1. Se instituie începând cu data de 01 decembrie 2020-15 ianuarie 2021, regim special de muncă în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti).


2. Personalul instanţei va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire, control şi combatere a infecţiei COVID-19:
- Asigurarea respectării distanţei sociale pentru personal de 1 (unu) metru minim;
- Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
- Purtarea măştilor dc protecţie;
- Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate .

3. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor activa la distanţă de la domiciliul.

4. Se pune în sarcina îngrijitorilor de încăperi monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Orhei (sediul Central, Rezina, Teleneşti. Şoldăneşti).

5. Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti), începând cu data de 01 decembrie 2020 până la 15 ianuarie 2021 inclusiv, şi se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absenţa lor, precum şi cauzele urgente care nu suferă amânare.

6. Pentru toate celelalte cauze, care nu se regăsesc la pct.5 al prezentului ordin, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor la proces.

7. Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Orhei (sediul Central. Rezina, Teleneşti. Şoldăneşti) se va permite doar în baza citaţiei pentru ziua respectivă, şi cu respectarea normelor de igienă personală.

8. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 01 decembrie 2020 până la 15 ianuarie 2021 inclusiv, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

Preşedintele Judecătoriei Orhei                                     Veronica CUPCEA