A A A

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSTANŢELOR PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII A INFECȚIEI COVID-19

17 Martie 2020 | 183

MĂSURI SUPLIMENTARE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSTANŢELOR PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII A INFECȚIEI COVID-19 

 

În contextul situației epidemiologice privind coronavirusul COVID-19, în vederea diminuării riscului de răspândire a acestei infecţii, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului instanțelor judecătorești, a justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi la actul de justiţie, dar şi pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii instanțelor de judecată, Consiliul Superior al Magistraturii recomandă conducerii și personalului instanțelor întreprinderea următoarelor măsuri, suplimentar celor expuse în comunicatul anterior:

1) adoptarea unor măsuri privind diminuarea riscului de răspândire a infecției COVID-19 și diseminarea informației respective prin plasarea acesteia în incinta instanței, pe pagina web a acesteia și în mass-media locală; 

2) asigurarea examinării prioritare în perioada 16 martie – 31 martie 2020 doar a cauzelor în materie penală, contravențională și civile care nu suferă amînare. În cauzele amînate se vor înștiința părţile şi alți participanţi la proces despre noul termen de judecată fixat;

3) expedierea și recepționarea corespondenţei prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege care nu necesită prezența fizică a persoanelor (poştă, curier, fax, e-mail). În cazul situaţiilor urgente sau imposibilității depunerii corespondenței/înscrisurilor prin mijloacele electronice, instanțele vor asigura depunerea personală a acestora, permițînd accesul în sediul instanței doar a 2 persoane concomitent;

4) asigurarea personalului instanțelor cu măști de protecție și dezinfectanți;

5) plasarea dispozitivelor cu dezinfectanți la intrarea în sediile instanțelor;

6) aerisirea și igienizarea frecventă a încăperilor și sălilor de ședințe;

7) plasarea informației în incinta instanței despre regulile generale de igienă în cazul strănutului și tusei;

  1. ) evitarea contactului cu persoanele care suferă de infecții respiratorii;
  2. ) evitarea călătoriilor în țările/regiunile afectate de coronavirusul de tip nou.

În scopul prevenirii răspîndirii coronavirusului COVID-19 conducerea instanțelor judecătorești poate întreprinde și alte măsuri necesare.

Consiliul Superior al Magistraturii recomandă conducerii instanțelor judecătorești să ia măsurile apreciate ca fiind potrivite pentru flexibilizarea programului de muncă al judecătorilor, funcționarilor publici și personalului auxiliar, astfel încît prezența la sediul instanței să fie, pe cît posibil, alternativă și nu concomitentă.

 

Membrii Consiliului        

Superior al Magistraturii