A A A

Ordin cu privire la stabilirea unor măsuri specifice privind activitatea Judecătoriei Orhei.

03 Martie 2022 | 172

                                                                 ORDIN nr.23

03 martie 2022                                                                                                                mun.Orhei

 

”Cu privire  la  stabilirea unor măsuri specifice privind activitatea Judecătoriei Orhei”

 

În conformitate cu Capitolul V din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Dispoziția nr.5 din 2 martie 2022 a comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, -

 

                                                                           O R D O N :

 

  1. Începând cu 03 martie 2022 și pe întreaga perioadă a stării de urgență judecătorii și angajații Judecătoriei Orhei vor activa STRICT în conformitate cu măsurile  prevăzute în Dispoziția nr.5 din 02 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

 

  1. Prezentul ordin se afișează pe panourile informative  și se publică pe pagina web a

           Judecătoriei Orhei.

 

 

 

Preşedintele interimar al

  Judecătoriei Orhei                                                                                         Veronica CUPCEA