A A A

MĂSURI COVID

16 Martie 2020 | 72


ORDIN nr.25
16 martie 2020 mun. Orhei
„Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii răspândirii infecţiei COVID-19 în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Şoldăneşti,Teleneşti)”
în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional cu Coronavirus COVID-19, situaţiei ce a determinat adoptarea Hotărârii nr.6 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, luate în cadrul şedinţei de lucru din data de 10.03.2020 şi în scopul protejării personalului Judecătoriei Orhei şi prevenirii infecţiei COVID-19, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie,
Ordon:
1. Se limitează accesul persoanelor în sediile Judecătoriei Orhei şi se permite accesul doar a justiţiabililor care sau prezentat la şedinţa de judecată în incinta sediilor instanţei doar la ora stabilită pentru şedinţă.
2. Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Orhei a persoanelor care prezintă anumite simptome ( febră, tuşă sau dificultăţi de respiraţie etc.) fără avizul medicului.
3. Accesul tuturor persoanelor în Direcţiile/Secţiile care au program de lucru cu publicul se restricţionează în aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail şi/ori adresa poştală a sediilor corespunzătoare a instanţei. în cazuri excepţionale ( de exemplu ridicarea actelor de dispoziţie executorii şi irevocabile) se va permite accesul doar câte o persoană pe rând.
4. Depunerea de înscrisuri la dosar urmează a fi efectuată exclusiv prin poşta electronică a instanţei.
5. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 16 martie 2020 până la data de 30 martie 2020, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.
6. Prezentul ordin se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe portalul Judecătoriei Orhei.
7. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina administratorilor de clădire ai Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina. Şoldăneşti, Teleneşti).
8. Controlul prezentului ordin mi-l asum. 
Preşedintele Judecătoriei Orhei    Veronica CUPCEA

 ORDIN nr.27
16 martie 2020
mun. Orhei
„Cu privire la măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii răspândirii infecţiei COVID-19 în cadrul Jud4ecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina,
Şoldăneşti, Teleneşti)”
în baza recomandărilor Consiliul Superior al Magistraturii din 16 martie 2020 şi în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional cu Coronavirus COVID-19, situaţiei ce a determinat adoptarea Hotărârii nr.6 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, luate în cadrul şedinţei de lucru din data de 10.03.2020 şi în scopul protejării personalului Judecătoriei Orhei şi prevenirii infecţiei COVID-19, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie,
Ordon:
1. Se instituie un regim special, limitat de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Orhei(sediul Central, Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti), şi se va asigura examinarea prioritară în perioada 16 martie - 31 martie 2020 doar a cauzelor în materie penală, contravenţională şi civile care nu suferă amânare.
2. în cazul dosarelor amânate se vor înştiinţa părţile şi alţi participanţi la proces despre noul termen de judecată fixat.
3. Se pune în sarcina şefului secţiei sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, Iulian LISNIC, aducerea la cunoştinţa tuturor angajaţilor instanţei şi plasarea prezentului ordin pe portalul instanţei de judecată.
4. Controlul prezentului ordin mi-l asum
Preşedintele Judecătoriei Orhei Veronica CUPCEA