A A A

Judecătoriei Orhei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul

14 Noiembrie 2023 | 94

APROBAT

_____________________

Veronica CUPCEA

Președinte  - interimar al

Judecătoriei Orhei

COMISIA DE CONCURS  a Judecătoriei Orhei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante din cadrul grefei secretariatului instanței termen limită – 23 noiembrie 2023

 1. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Orhei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul grefei secretariatului, după cum urmează:

 

 • Specialist superior Secția Evidență și Documentare Procesuală, Judecătoria Orhei (sediul Telenești)  pentru perioadă nedeterminată

            Scopul general al funcției:

          

            Efectuarea lucrărilor automatizate și manuale de evidență și documentare procesuală și prestarea serviciilor publice de calitate

             Sarcinile de bază ale funcției publice

 

 1. înregistrarea în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor în decurs de 24 ore de la data recepţionării materialele, dosarele civile, comerciale şi de contencios administrativ.

 2. Scanarea şi încarcă în dosarul electronic documentele anexate la dosare, materiale, recursurile şi apelurile parvenite ulterior.

  3. Utilizarea a tuturor opţiunilor PIGD la toate etapele de circulaţie a dosarului în instanţă şi în instanţele ierarhic superioare cât şi alte instanţe egale în grad

 4. Asigurarea primirii sub semnătură şi operativ de la grefieri pînă la examinare a dosarelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, doar după ce verifică completivitatea dosarelor manuale/electronice civile, comerciale şi de contencios administrativ

 

   Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
 1.    Cerinţe specifice
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova în domeniu
 1.   Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:
 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate, prezintă certificatul de recunoaștere și echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova;
 4. copia carnetului de muncă sau extrasul al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (40 x 50).
 8. Curriculum vitae
 9. Certificate de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate

 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 9. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Actele vor fi depuse până la data de 23 noiembrie 2023, inclusiv pe adresa sediului Judecătoriei Orhei:

 • Sediul Telenești, or. Telenești, str. Ștefan cel Mare 6