A A A

Judecătoria Orhei Sediul Teleneşti anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefier

21 Martie 2017 | 3

JUDECĂTORIA ORHEI SEDIUL TELENEŞTI

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefier  din cadrul Judecătoriei Orhei Sediul Teleneşti  pentru perioadă determinată

    În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Orhei sediul central anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 - grefier al grefei secretariatului Judecătoriei Orhei sediul Teleneşti – 1 unitate , temporar vacantă.

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei pentru acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea justiţiei.

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;
 2. Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;
 3. Realizarea acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.

  BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 9. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 10. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 11. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 12. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
 13. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 14. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

Data limită de depunere a Dosarul de concurs:

Termenul limita de depunere a Dosarului de concurs este 05 aprilie  2017 ora 16.00 la Judecătoria Orhei sediul Teleneşti în biroul specialistului  principal al secţiei generalizare, sistematizare , monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul – Stratan Valentina bir. nr. 10, et.  1

Desfăşurarea concursului va avea loc pe data de 06 aprilie 2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (0258) -2-27-85.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu .