A A A

Judecătoria Orhei Sediul Rezina anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhivar al secţiei asigurare tehnico-materială

21 Martie 2017 | 2

JUDECĂTORIA ORHEI SEDIUL REZINA

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la ocuparea funcţiei  vacante  din personalul auxiliar  din cadrul Judecătoriei Orhei sediul Rezina 

În conformitate cu implimentarea Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti şi cu apariţia locurilor noi vacante Judecătoria Orhei sediul central anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul personalului auxiliar după cum urmează:

 1. I.         Arhivar al secţiei asigurare tehnico-materială al  Judecătoriei Orhei sediul Rezina – 1 unitate  pentru perioadă nedeterminată.

Scopul general al funcţiei:

      Asigură  evidenţa şi păstrarea tuturor documentelor , dosarelor instanţei de judecată remise spre păstrare, cu scopul garantării responsabilităţii statului fată de justiţiabili şi cetăţeni şi a justiţiabililor şi cetăţenilor faţă de stat.

Sarcinile de bază:

 1. Primirea , înregistrarea, ţinerea evidenţei şi arhivarea dosarelor transmise în arhivă;
 2. Furnizarea informaţiilor din dosare şi copii de pe materialele dosarelor aflate la păstrare în arhiva instanţei;
 3. Selectarea, prelucrarea şi transmiterea dosarelor şi documentelor în Arhiva Naţională.
  1. II.      Expeditor al secţiei asigurare tehnico-materială al  Judecătoriei Orhei sediul Rezina – 1 unitate  pentru perioadă nedeterminată.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea înregistrării şi transiterii corespondenţei instanţei de judecată.

Sarcinile de bază:

 1. Înregistrarea şi evidenţa corespondenţei de ieşire;
 2. Transmiterea corespondenţei înregistrate şi altor bunuri sau valori la destinatarii din raza localităţii în care î-şi are sediul instanţa;
 3. Asigurarea securităţii în procesul de expdiere a corespondenţei înregistrate.
 1. III.              Administrator superior reţeaua de calculatoare al secţiei asigurare tehnico-materialăal  Judecătoriei Orhei sediul Rezina – 1 unitate  pentru perioadă nedeterminată

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea funcţionării normale a echipamentului tehnic al instanţei şi a reţelei de Internet.

Sarcinile de bază:

 1. Efectuarea diagnozei problemelor reţelelor informatice şi înlocuirea componentelor deficitare;
 2. Asigurarea funcţionării continue a tehnicii de calcul şi echipamentului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată;
 3. Coordonarea procesului de utilizare în PIGD de către colaboratorii instanţei şi contribuirea la înlăturarea deficienţelor apărute în Program, precumşi problememe de ordin tehnic;
 4. Arhivarea înregistrărilor audio de pe serverul instanţei;
 5. Deservirea paginii web a instanţei.

Condiţii :

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Cerinţe specifice

 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de angajare:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.

Data limită de depunere a Dosarului pentru angajare:

Termenul limita de depunere a Dosarului pentru angajre  este 21 aprilie  2017 ora 16.00 la Judecătoria Orhei sediul Rezina în biroul specialistului principal resurse umane Oprea Natalia

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (0254) 2-56-22.