A A A

Judecătoria Orhei Sediul Central anunţă ocuparea funcţiilor publice vacante de traducător principal şi electrician

21 Martie 2017 | 0

ANUNŢ

privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul

Judecătoriei Orhei Sediul Central

    În conformitate cu implimentarea Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti şi cu apariţia locurilor noi vacante Judecătoria Orhei Sediul Central anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul personalului auxiliar după cum urmează:

Traducător principal  – 2 unităţi vacante şi

Electrician- 1 unitate vacantă.

Sarcinile de bază (traducător):

 1. Asigură interpretarea declaraţiilor participanţuilor la proces în timpul şedinţelor de judecată;
 2. Asigurarea traducerii complete, exacte a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

Sarcinile de bază (electrician):

 1. Asigură funcţionarea reţelelor de energie electrică în conformitate cu normele tehnice;
 2. Respectă normele de securitate la exploatarea echipamentului electric;
 3. Execută controale periodice la instalaţiile electrice la instalaţiile electrice ale clădirilor, ia măsuri de remediere a defecţiunilor apărute.

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Cerinţe specifice

 • Studii superioare.
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Internet.
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj.
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarului pentru angajare:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.

Data limită de depunere a Dosarului pentru angajare:

Termenul limita de depunere a Dosarului de concurs este 05 aprilie 2017.

Dosarele de înscriere şi actele menţionate mai sus vor fi depuse  de  către candidaţi în biroul specialistului principal resurse umane, Viziru Daniela.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (235) 2-02-43.