A A A

Judecătoria Orhei Sediul Central anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Resurse Umane

11 Octombrie 2017 | 0

JUDECĂTORIA ORHEI SEDIUL CENTRAL

 

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei sediul central

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Orhei sediul central anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

 - Şef Resurse Umane–  1 unitate vacantă.

 

Sarcinile de bază:

 1. Conduce Serviciul resurse umane;
 2. Asigură procesul de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului din cadrul instanţei judecătoreşti;
 3. Coordonează, organizează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul Secretariatului instanţei judecătoreşti;
 4. Asigură procesul de desfăşurare a procedurii disciplinare pentru colaboratorii din cadrul Secretariatului instanţei judecătoreşti;
 5. Efectuiază procedura administrativă de personal;
 6. Acordă asistenţă informaţională şi metodică în domeniul procedurilor de personal şi gestionează resursele umane.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă.
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet.
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj.
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova.

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.

  BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 9. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 10. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 11. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 12. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
 13. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 14. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

 Data limită de depunere a Dosarul de concurs:

Termenul limita de depunere a Dosarului de concurs este 20 octombrie 2017.

Dosarele de înscriere şi actele menţionate mai sus vor fi depuse  de  către candidaţi în biroul specialistului principal resurse umane, Maria Gherghilijiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (235) 2-02-43.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.