A A A

Informație importantă

19 Mai 2020 | 116

ORDIN nr.74 18 mai 2020 mun. Orhei

„Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii răspândirii infecţiei COVID-19 în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti) ”

în conformitate cu Hotărârea nr.ll din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaţilor şi a justiţiabililor, precum şi în vederea unei bune desfăşurări a activităţii Judecătoriei Orhei,

Ordon:

1. începând cu data de 18 mai 2020, Judecătoria Orhei va activa în regim normal, cu program de muncă începând cu orele 08:00 până la orele 17:00, cu pauza de masa de la 12:00 până la 13:00.

2. Se instituie următoarele măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19 în cadrul Judecătoriei Orhei şi sediile secundare:

2.1 asigurarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru atât de către justiţiabili cât şi de personalul instanţei;

2.2 purtarea obligatorie a măştilor în incinta Judecătoriei Orhei şi a sediilor secundare de către angajaţi, justiţiabili şi alţi participanţi la proces;

2.3 Dezinfectare sistematiză de către îngrijitorii de încăperi cu soluţiei de clor a balustradelor, mânerelor de la uşi, podelelor, mobilierului din sălile de judecată;

2.4 Acordarea accesului în încăperi( secţia evidenţă şi documentare procesuală, secţia sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare, relaţii cu publicul şi mass-media, anticameră judecătorilor, arhivă) doar a câte o persoană;

2.5 Aerisirea frecventă a spaţiilor în incinta Judecătoriei Orhei şi a sediilor secundare;

2.6 Autoizolarea la domiciliul a angajaţilor Judecătoriei Orhei şi a sediilor secundare care prezintă semne de îmbolnăvire a infecţiei COVID-19;

2.7 Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Orhei a persoanelor care prezintă anumite simptome ( febră, tuşă sau dificultăţi de respiraţie etc.) fără avizul medicului.

2.8 Accesul participanţilor la proces în cadrul clădirilor Judecătoriei Orhei (sediul Central, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti) are loc doar la invitaţia grefierului.

3. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 18 mai 2020 până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

4. Prezentul ordin se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe portalul Judecătoriei Orhei. 

5. Controlul prezentului ordin mi-l asum.


Preşedintele Judecătoriei Orhei                                                                                                                Veronica CUPCEA