A A A

Anunțarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de administrator superior rețea de calculatoare

08 August 2016 | 3

Judecătoria Orhei anunță concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator superior rețea de calculatoare.
Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul sediul Judecătoriei or. Orhei, str. Vasile Mahu 135,  pînă la data de 06 septembrie 2016.
 
Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • curriculum vitae
 • buletinul de identitate
 • diploma
 • cazierul juridic
 • 2 foto- 40 x 50

 
NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
 
CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
 2. cunoaşterea limbii de stat și rusă, cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
 3. studii medii în domeniu.
 4. cunoştinţe de operare la calcurator: Word, Excel, Poxer Point
 5. lipsa antecedentelor penale .

 Atribuţiile de bază p/u funcţia administrator superior rețea de calculatoare:

Efectuează diagnoza problemelor rețelelor informatice și înlocuiește componentele deficitare.

 1. Asigură funcționarea continuă a tehnicii de calcul din cadrul instanței.
 2. Asigură funcționalitatea tehnicii de înregistrare audio a ședințelor de judecată și arhivarea informației înregistrate..
 3. Deservește pagina web a instanței.
 4. Înaintează propuneri pentru modificarea, ajustarea și îmbunătățirea programelor instalate și paginii web a instanței.

Relaţii suplimentare la nr.tel.  023520243
Persoană de contact: Daniela VIZIRU specialist principal serviciul resurse umane.