A A A

ANUNȚ - REGIM SPECIAL - Judecătoria Orhei,sediul Central

15 Iunie 2020 | 363

Judecătoria Orhei, sediul Central aduce la cunoștință că va activa în REGIM SPECIAL începând cu 15 iunie 2020 :


„Cu privire la măsurile de organizare a activităţii Judecătoriei Orhei (sediul Central), în legătură cu cazurile de COVID-19 confirmate în cadrul instituţiei ”

în conformitate cu pct.l al Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 fin 15 mai 2020, prin care s-a declarat stare de urgenţă în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, având în vedere că la data de 13 iunie 2020, în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central) a fost confirmate două cazuri COVID-19,

1. începând cu data de 15 iunie 2020, în cadrul Judecătoriei Orhei(sediul Central), se instituie un regim special de muncă.

2. Personalul instanţe va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19: - Asigurarea respectării distanţei sociale pentru personal de 1( unu) metru minim; Respectarea regulilor de igienă a mâinilor; - Purtarea măştilor de protecţie; - Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate .

3. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor munci de la domiciliul.

4. Se pune în sarcina şefului asigurare tehnico-materială monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din Judecători Orhei, sediul Central.

5. Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central), începând cu data de 15 iunie până la 30 iunie 2020 inclusiv, după cum urmează: Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în lipsa lor; - Cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu); - Cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local; - Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.

6. Pentru toate celelalte cauze, care nu se regăsesc la pct.5 al prezentului ordin, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a părţilor pe proces.

7. Accesul justiţialilor în incinta sediul Central al Judecătoriei Orhei se va permite doar în baza citaţiei pentru ziua respectivă, şi cu respectarea normelor de igienă personală.

8. Prezentul ordin se pune în executare începând Cu data de 15 iunie 2020 până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

9. Controlul prezentului ordin mi-l asum.

Preşedintele Judecătoriei Orhei                                                                                                                                                 VERONICA CUPCEA