A A A

ANUNȚ - Cu privire la anunțarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante

11 Ianuarie 2021 | 83

         În scopul implementării optime a Legii cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06 iulie 1995 cu modificările ulterioare, Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008,

O R D O N  :

 1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef din cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central).
 2. Se anunță termenul de depunere a actelor pentru ocuparea funcției publice  vacante de contabil-șef în Judecătoria Orhei (sediul Central) , pînă pe 01.02.2021 după cum urmează:
 • Judecătoria Orhei, sediul Central:
 • Ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef pentru perioada nedeterminată -1 unitate;
 1. Solicitanții vor depune cererile de participare la concurs, la care vor anexa următoarele acte:
 • formularul de participare,
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei (copiile diplomelor) de studii şi copia certificatului (copiile certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.
 • curriculum vitae
 • 2 foto   pe  40 x 50.

2. Cererile  se prezintă la Judecătoria Orhei (sediul Central)  în termen stabilit.

3. Se informează suplimentar că solicitanţii vor depune declaraţia de verificare, conform anexei nr. 1 şi chestionarul completat, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

4. Pentru informații suplimentare puteți apela comisia de concurs din cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central), nr. 0235 20292.

 

 

Preşedintele  Judecătoriei Orhei                                               Veronica  CUPCEA