A A A

Anunț- concurs privind ocuparea funcției publice vacante de administrator superior rețea de calculatoare (06.06.2016)

07 Iunie 2016 | 2

 

   Judecătoria Orhei,prelungește termenul cu privire la ocuparea la postului vacant de administrator superior rețea de calculatoare

Condiţiile de bază pentru a candida :

  1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
  2. cunoaşterea limbii de stat și rusă, cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
  3. studii medii în domeniu.
  4. cunoştinţe de operare la calcurator: Word, Excel, Poxer Point
  5. lipsa antecedentelor penale .

 

 

Atribuţiile de bază p/u funcţia administrator superior rețea de calculatoare:                                                                                                                                                           

  1. Efectuează diagnoza problemelor rețelelor informatice și înlocuiește componentele deficitare.
  2. Asigură funcționarea continuă a tehnicii de calcul din cadrul instanței.
  3. Asigură funcționalitatea tehnicii de înregistrare audio a ședințelor de judecată și arhivarea informației înregistrate..
  4. Deservește pagina web a instanței.
  5. Înaintează propuneri pentru modificarea, ajustarea și îmbunătățirea programelor instalate și paginii web a instanței.

 

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de documente :

-         curriculum vitae

-         buletinul de identitate (copie)

-         diploma (copie)

-         cazierul juridic

-         2 foto   pe  40 x 50

 

 

Actele vor fi depuse pe adresa  str.V.Mahu nr. 135   judecătoria Orhei (et.2) pînă la data de 04.05.2016.

 

Telefon de contact   0  (235 )  2 02 43