A A A

Anunț - Candidați admiși la concurs.

15 Martie 2022 | 151

La 11 martie curent, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Central a examinat dosarele de participare la concursul pentru funcția de șef direcție evidență și documentare procesuală.

 

   Prin urmare, în urma studierii dosarelor, au fost admiși la concurs următorii candidați:

 

     - Mihaela Angheluță;

 

     - Nina Cvasnîi;

 

 

          La data de 22 martie 2022, ora 10:00, va avea loc ședința comisiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef direcție evidență și documentare procesuală. Candidații nominalizați sunt invitați la adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu nr.135, pentru desfășurarea probei scrise și interviului.