A A A

ANUNȚ „Privind activitatea Judecătoriei Orhei în perioada 02 martie- 15 martie 2021”

02 Martie 2021 | 654

In conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.45 din 15 februarie 2021, Hotărârii nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, în vederea diminuării riscului de răspândire a infecţiei COVID-19, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului instanţei, şi a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie, pentru asigurarea funcţionalităţii Judecătoriei Orhei în perioada 02 martie până la 15 martie 2021 ,

1. Se instituie regim special de muncă în cadrul Judecătoriei Orhei(sediul Central, Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti), pentru perioada de activitate 02 martie -15 martie 2021.

2. Personalul instanţei va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire, control şi combatere a infecţiei COVID-19:

- Asigurarea respectării distanţei sociale pentru personal de 1 (unu) metru minim;

- Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

- Purtarea măştilor de protecţie;

- Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate .

3. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor activa la distanţă de la domiciliul.

4. Se pune în sarcina îngrijitorilor de încăperi monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Orhei, (sediul Central, Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti).

5. Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central, Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti), începând cu data de 02 martie până la 15 martie 2021 inclusiv, după cum urmează:

- Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absenţa lor;

- Cauzele urgente în materie penală, civilă, contravenţională ce nu suferă amânarea;

- Cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local;

- Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.

6. Se recomandă justiţiabililor expedierea şi recepţionarea corespondenţei prin mijloace de comunicare care nu necesită prezenţa fizică a persoanelor în cadrul instanţei (poşta, curier, fax, e-mail). în cazul situaţiilor urgente sau al imposibilităţii depunerii corespondenţei/înscrisurilor prin mijloacele electronice, depunerea personală, se va face la Secţia evidenţă şi documentare procesuală, cu accesul în sediul instanţei doar a 2 persoane concomitent.

7. Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Orhei (sediul Central, Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti) se va permite doar în baza citaţiei pentru ziua respectivă, şi cu respectarea normelor de igienă personală.

8. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 02 martie până la 15 martie 2021 inclusiv, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.