A A A

Anunț:

29 Iulie 2016 | 0

      

         În scopul implementării optime a Legii cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995 cu modificările ulterioare, Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008,

Se prelungește termenul de depunere a actelor pentru ocuparea funcției vacante de administrator superior rețea de calculatoare pînă la data de 08 august 2016, inclusiv.

Solicitanții vor depune cererile de participare la concurs, la care vor anexa următoarele acte:

  • curriculum vitae
  • buletinul de identitate (copie)
  • diploma (copie)
  • cazierul juridic
  • 2 foto   pe  40 x 50

 Cererile se prezintă la Judecătoria Orhei în termen de 20 de zile de la data publicării pe portalul instanței.

Se informează că suplimentar solicitanţii vor depune declaraţia de verificare, conform anexei nr. 1 şi chestionarul completat, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Pentru informații suplimentare puteți apela serviciul resurse umane Daniela VIZIRU, nr. 023520243 sau vă puteți adresa în anticamera Judecătoriei or. Orhei, str. Vasile Mahu 135.

Anunțurile se publică pe pagina web a instanței de judecată.