A A A

ANUNŢ privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei

02 Februarie 2021 | 41

Judecătoria Orhei (sediul Central)

Șef secretariat - 1 unitate

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 Cerinţe specifice

 • Studii superioare economice sau juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (30 x 40).

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;Codul Civil al R. Moldova,Codul Penal al R. Moldova.,Codul Contravenţional al R. Moldova, Codul de procedură civilă,Codul de procedură penală.

 1. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 2. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 3. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 4. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 5. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 6. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
 7. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 8. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

Actele vor fi depuse până la data de 12  februarie 2021 inclusiv pe adresa  Judecătorie Orhei:

 Sediul Central, or.Orhei, str. Vasile Mahu 135, 0235 20243,

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0235 20292, comisia de concurs din cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central).

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.