A A A

ANUNŢ privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei (03.01.2023))

03 Ianuarie 2023 | 144

                             ANUNŢ

privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei după cum urmează:

    Judecătoria Orhei (Sediul Central) anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

-      Ocuparea funcţiei publice  vacante de grefier pentru perioadă nedeterminată - 1 unitate

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice

 • Studii superioare  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (30 x 40).

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Codul administrative.
 8. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 9. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 10. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 11. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 12. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.

Actele vor fi depuse până la data de 24 ianuarie 2023, inclusiv pe adresa sediului Judecătoriei Orhei:

 • Sediul Central, or. Orhei str. V. Mahu, 135, tel. 023520292;