A A A

ANUNŢ privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești

07 Octombrie 2021 | 109

 ANUNŢ

privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești) după cum urmează:

    Judecătoria Orhei (Sediul Telenești) anunţă concurs pentru ocuparea a funcțiilor publice temporar vacante, după cum urmează:

-      Ocuparea funcţiei publice temporar vacante  de grefier pentru perioadă determinată – 2 unități

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (40 x 50).

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 9. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 10. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Actele vor fi depuse până la data de 26 octombrie 2021, inclusiv pe adresele sediilor Judecătoriei Orhei:

 • Sediul Telenești, or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 6, tel. 025822785;