A A A

ANUNŢ - Privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei

13 Februarie 2019 | 23

ANUNŢ

Privind anunțarea  concursului  pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei , după cum urmează:

Judecătoria Orhei (sediul Central) :

   

 

   Specialist principal serviciu financiar-economic-1 unitate

  

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 Cerinţe specifice

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (30 x 40).

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;Codul Civil al R. Moldova,Codul Penal al R. Moldova.,Codul Contravenţional al R. Moldova, Codul de procedură civilă,Codul de procedură penală.

 1. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 2. Legea nr. 270 din  23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 3. Legea nr. 113 din 27.04.2007 cu privire la contabilitate
 4. Legea nr. 131 din 03.07.2015 cu privire la achiziții publice
 5. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 6. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 7. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

Actele vor fi depuse până la data de 1 martie 2019, inclusiv pe adresa  Judecătoriei Orhei:

 Sediul Central, or.Orhei, str. Vasile Mahu 135, 023520243

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (235) 2-02-92, Nina Cvasnîi

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.