Judecătoria Orhei
A A A

Prezentare instanţă

Prezentare generală

        

 

Judecătoria Orhei și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

În baza Legii nr. 76 din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, judecătoriile Orhei, Telenești, Rezina, și Șoldănești, au fuzionat prin contopire formând Judecătoria Orhei.

Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Orhie activează în 4 sedii: sediul Central, sediul Telenești, sediul Rezina, și sediul Șoldănești. Sediul Central al  instanței este amplasat în mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135.

Activitatea Judecătoriei Orhei în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanței, Veronica Cupcea, numită prin Decretul Preşedintelui RM nr. 46-VIII din 27 ianuarie 2017, pe un termen de patru ani.

În cadrul Judecătoriei Orhei, este utilizată versiunea 4.1.4 a Programului Integrat de Gestionare al Dosarelor. În prezent toate ședințele de judecată sunt înregistrate audio prin intermediul programului Femida. De la 01.07.2009 conform Hotărârii CSM din 18.12.2008 toate hotărârile judecătorești sunt publicate pe pagina web a instanței care a emis hotărârea și aceasta este un factor ce conduce la îmbunătățirea transparenței și sporirea accesului publicului la informație. 

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Orhei este asigurată de Secretariatul instanţei, condusă de  şeful secretariatului.

Secretariatul Judecătoriei Orhei se constituie din grefă şi serviciul administrativ. Grefa secretariatului instanţei asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei și cuprinde subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari, Secția generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul, Direcția evidență și documentare procesuală și Secția translare.

Serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Orhei asigură activitatea organizatorică a instanței de judecată și  cuprinde Serviciu financiar- economică, Serviciu resurse umane, Serviciul tehnologii informaționale, Secția arhivă, Secția expediție și Secția asigurare tehnico-materială.

Programul de lucru al Judecătoriei Orhei este de luni pînă vineri de la orele 08.00 pînă la 17.00, cu pauza de masă de la orele 12.00 până la 13.00.

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87