Judecătoria Orhei
A A A

Acces rapid

Anunț privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei (17.01.2019)

ANUNŢ

privindprelungirea  concursului  pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei, după cum urmează:

Judecătoria Orhei (sediul Central) :

    Şef de secretariat – 1 unitate

   Grefier – 4 unităţi

   Grefier – 1 unitate (funcţia temporar vacantă)

   Specialist principal serviciu financiar-economic-1 unitate

   Şef Direcţie Evidenţă şi Documentare Procesuală – 1 unitate

   Șef resurse umane-1 unitate

  Specialist principal secția sistematizare, monitorizare, generalizare a practicii judiciare, relații cu publicul și mass-media- 1unitate

 Asistent judiciar-1 unitate(funție temporara vacant)

 

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 Cerinţe specifice

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (30 x 40).

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;Codul Civil al R. Moldova,Codul Penal al R. Moldova.,Codul Contravenţional al R. Moldova, Codul de procedură civilă,Codul de procedură penală.

 1. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 2. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a fucnţionarului public.
 3. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 4. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 5. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 6. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
 7. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 8. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

Actele vor fi depuse până la data de 25 ianuarie 2019, inclusiv pe adresa  Judecătoriei Orhei:

 Sediul Central, or.Orhei, str. Vasile Mahu 135, 023520243

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (235) 2-02-43, Nina Cvasnîi , Șef serviciu resurse umane

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87