A A A

Anunț privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoria Orhei (sediul Central) (18.04.2019)

18 Aprilie 2019 | 107

ANUNŢ

privindanunțarea  concursului  pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei, după cum urmează:

Judecătoria Orhei (sediul Central) :

 

Grefier - 6 unități

 

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice

 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare ; (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de    absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia carnetului de muncă;

- cazier juridic;

-certificat medical (Forma nr. 086).

Sarcinile de bază:

- Asistarea judecătorilor în procesul de înfăptuire a actului de justiție;

- Contribuirea la aplicarea în practica judiciară a actelor legislative şi examinării cauzei;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de examinare a cauzei;

- Asigurarea utilizării sistemului de înregistrare audio Femida, a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării cauzei.

 

 BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 9. Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 10. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
 11. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 12. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
 13. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 14. Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie.

Actele vor fi depuse până la data de 10 mai 2019, inclusiv pe adresa  Judecătoriei Orhei:

       Sediul Central, or.Orhei, str. Vasile Mahu 135, 023520243

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (235) 2-02-92, Nina Cvasnîi , Serviciu resurse umane

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu